Buurtschapshuus Heelweg

Molenweg 17
7055 AW Heelweg

Mobiel: 06 27307331

Als bestuur van het buurtschapshuis maken we ons hard om het buurtschapshuis te behouden voor de inwoners van Heelweg, omdat het buurtschapshuis in belangrijke mate bijdraagt aan de sociale cohesie en leefbaarheid van het dorp. Hiertoe is een ondernemingsplan geschreven dat uitgaat van verzelfstandiging en beheer door vrijwilligers. In het plan wordt uitgegaan van vernieuwbouw van het buurtschapshuis waardoor het multifunctioneel karakter versterkt wordt en elkaar ontmoeten naast de bestaande activiteiten beter mogelijk wordt. Voor de financiering van het plan wordt uitgegaan van een eenmalige bijdrage door de gemeente, subsidies en fondsen alsook een lening welke wordt afgesloten door het bestuur van het buurtschapshuis. In het vierde kwartaal van 2016 zal duidelijk worden of dit plan kans van slagen heeft.