Katholieke basisschool St. Jozef

Dijkstraat 6
7121 ET Aalten

Telefoon: 0543 472 928

Website: stjozef.skbg.nl/

Basisschool St. Jozef behoort tot het bijzonder onderwijs. Dat wil zeggen dat de school zelf inhoud mag geven aan het onderwijs, zelf daarvoor de vorm mag kiezen en een eigen bevoegd gezag kent in de vorm van een stichting of vereniging.

Basisschool St. Jozef is een katholieke basisschool. Dit betekent dat er aandacht wordt besteed aan het specifieke van het katholieke geloof. Er wordt gewerkt aan de hand van de methode Trefwoord . De school stelt zich open voor kinderen van alle gezindten. Naast onze aandacht voor het katholieke geloof, vinden we het belangrijk om stil te staan bij levensbeschouwelijke vragen en onderwerpen. De leerkracht en de kinderen gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen die hen bezig houden. Wij vinden het als school belangrijk dat kinderen leren vorm geven aan en omgaan met vragen naar de zin en betekenis van het leven.

Ouders geven door een bewuste keuze voor een basisschool aan, dat zij allereerst verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Een school ondersteunt de opvoeding door het geven van kwalitatief goed onderwijs in de praktijk van alle dag.

Kwalitatief goed onderwijs is méér dan de uitkomsten op een rapport. Zoals er thuis meer is dan eten en drinken, zo is het schoolleven ook meer dan alleen maar cijfers en rapporten.

Wij zijn ervan overtuigd dat een fijne school bijdraagt aan goede leerresultaten en aan een groei van het kind tot wat het in aanleg is. Onze lijfspreuk is dan ook: “Het mooiste wat je kunt worden is jezelf”!

Een school heeft regels. Basisregels en afspraken scheppen duidelijkheid. Zo weten ouders, leerlingen en school wat van elkaar te verwachten is als het kind op onze school speelt, leert en werkt.

Missie

Basisschool St. Jozef is een school, die vanuit samenwerking, communicatie en Katholieke waarden leerlingen laat ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige individuen. Uitgaand van herkenbare structuren gaan we open en respectvol om met alle betrokkenen en maken gebruik van moderne middelen.

Wij bieden onderwijs en zorg op maat. Creativiteit en veelzijdigheid zijn daarbij uitgangspunten.

De visie

Samen leren legt een solide basis voor het bouwen van kennis en vaardigheden. Hierdoor is de verandering geen hype, maar een duurzame ontwikkeling die gedragen wordt door het hele team. In een ontspannen en prettige sfeer, komen leerlingen beter tot leren. De leerlingen werken zelfstandig en samen in de klas, maar ook daarbuiten. Wij werken met betrokken leerkrachten.

Wij willen een school zijn:

* Waar een open communicatie vanzelfsprekend is

* Waar betrokkenheid en samenwerking centraal staan

* Waar zelfstandigheid gestimuleerd wordt, kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en leren samen te werken

* Waar kinderen en volwassenen respectvol met elkaar omgaan

* Waar rekening gehouden wordt met verschillen tussen onderwijsbehoeftes van kinderen

* Waar ieder kind, binnen de mogelijkheden van de school, de ruimte krijgt om talenten optimaal te ontwikkelen

* Waar een samenwerking  is tussen de school, ouders en andere partners in de opvoeding.

Situering

Al sinds 1884 wordt er op de plek van de huidige St. Jozef les gegeven. In 1975 werd het schoolgebouw na intensief gebruik afgebroken om een nieuwe St. Jozef school neer te zetten. Er volgde een fusering van de St. Ludgerschool en de St. Jozef. Samen gingen ze verder in het pand van de St. Jozef. In 2001 en 2010 volgden verbouwingen die resulteerden in het huidige gebouw van de St. Jozef. Een prachtige school waar we trots op zijn.

De St. Jozef is één van de zes basisscholen in het dorp Aalten. Door de centrale ligging, midden in het dorp, trekt de school kinderen uit heel Aalten en ook uit het buitengebied.