Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

Bezoekadres:

Gebouw ’t Brewinc
IJsselkade 13 
7001 AN Doetinchem

Telefoon 0314 – 78 70 78

Postadres:

Postbus 686
7000 AR DoetinchemHet Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is een rijke bron van informatie over streekcultuur en -historie in de vorm van archieven, beeldcollecties, boeken en documentatie.Je kunt er onder meer terecht voor het uitzoeken van je stamboom, gegevens over gebouwen, dorpen, steden en wijken, boerderij- en veldnamen, geschiedenis van kerken, verenigingen en families en het nalezen van oude kranten. Tevens beheert het Erfgoedcentrum een prachtige collectie beeldmateriaal en streekliteratuur uit de Achterhoek en Liemers. Alle informatie wordt gratis beschikbaar gesteld via onze studiezaal en via onze website. Als je de streek wilt verkennen en beter leren kennen is een bezoek aan het Erfgoedcentrum een must. Kom naar het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem en ervaar de oorsprong en de omgeving.

Raadplegen van archieven en collecties.
Het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers beheert het archief van de acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Voor deze gemeenten bewaart het Erfgoedcentrum historische informatie en stelt deze beschikbaar. Het beschikbaar stellen gebeurt via de website of op de studiezaal. Op de website kunnen toegangen op de archieven en collecties worden geraadpleegd en gedigitaliseerde stukken (ook foto’s en films) worden bekeken. Op de studiezaal kan dat ook; daar kunnen ook originele – nog niet gedigitaliseerde stukken – worden aangevraagd en ingezien. Op de studiezaal is altijd personeel aanwezig dat ondersteuning biedt bij onderzoek en aanvragen.
Het Erfgoedcentrum beschikt ook over een uitgebreide bibliotheek- en documentatiecollectie. Hieruit wordt niets uitgeleend maar ook deze collecties zijn op de studiezaal te raadplegen. Op de website staat de catalogus.

PR en Educatie.
Het Erfgoedcentrum organiseert jaarlijks diverse cursussen, lezingen, bijeenkomsten, Open Dagen en tentoonstellingen. Kijk op de agenda voor een actueel overzicht.
Tevens biedt het Erfgoedcentrum lespakketten en informatie ten behoeve van zowel basis onderwijs als voortgezet onderwijs. Klik hier voor meer informatie.
Het is mogelijk om voor een groep een rondleiding bij het Erfgoedcentrum te krijgen; hierbij wordt wat verteld over wat het Erfgoedcentrum nu eigenlijk doet en men krijgt een uitgebreide rondleiding door de studiezaal en door het archiefdepot dat normaal gesproken niet voor publiek toegankelijk is. De rondleidingen zijn gratis, wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Wilt u overleggen over de mogelijkheden en/of een afspraak maken voor een rondleiding? Neem dan contact met ons op.

Acquisitie van particuliere archieven.
Als een particuliere instelling, bijvoorbeeld een vereniging, fabriek of persoon, haar archief wil onderbrengen bij het Erfgoedcentrum kan er sprake zijn van acquisitie. Het Erfgoedcentrum neemt particuliere archieven aan om zo een volledige collectie historische archieven op te bouwen. Het Erfgoedcentrum kan en zal echter niet alles wat door particulieren wordt aangeboden ook daadwerkelijk in haar collectie opnemen. Er zal een afweging worden gemaakt op basis van de cultuur historische waarde en zal het ‘archief’ aan bepaalde voorwaarde moeten voldoen
Wilt u archieven aanbieden aan het Erfgoedcentrum? Neem dan contact met ons op.

Archiefinspectie.
Een taak die voor het publiek vrijwel onzichtbaar is, maar die wel veel tijd vergt, is de inspectie. Een archivaris bezoekt de afdelingen DIV (Documentaire Informatie Voorziening wat kort gezegd staat voor ‘post en archief’) waar de administratie van een gemeente wordt gevormd en beheerd. Door advies te geven en bijvoorbeeld vernietigingslijsten na te kijken, zorgt de inspecteur ervoor dat de administratie in de toekomst volledig en op de juiste wijze naar het Erfgoedcentrum wordt overgebracht. En de informatie ook in de toekomst authentiek, betrouwbaar, beschikbaar en raadpleegbaar blijft.

Publicaties.
Het Erfgoedcentrum geeft in samenwerking met het Regionaal Archief Zutphen en het Waterschap Rijn en IJssel het cultuur historisch magazine Oer uit. Klik hier voor meer informatie over Oer. 

Daarnaast is aan het Erfgoedcentrum een uitgeverij gelieerd: de Mr. H.J. Steenbergen-Stichting. Klik hier voor meer informatie over de Mr. H.J. Steenbergen-Stichting.

Op de studiezaal en via de webwinkel op de website worden streekboeken verkocht. Dit betreft zowel eigen uitgaven als uitgaven van derden. Daarnaast is het Erfgoedcentrum, namens de Mr. H.J. Steenbergen-Stichting leverancier van boeken aan boekhandels in de regio.

Enkele keren per jaar wordt er ook een tweedehands boekenverkoop georganiseerd.